Klubmodul henter siden
MCC Generalforsamling 2020

Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal min. omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Udvalgsformændenes beretninger for det forløbne år (Aktivitetsudvalg, IT/webudvalg, løbsudvalg, træningsudvalg, tøjudvalg og økonomiudvalg)

4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5) Fremlæggelse af budget til godkendelse

6) Indkomne forslag

a) Fra bestyrelsen.

b) Fra medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen

7) Valg af

a) Bestyrelsesmedlemmer (Flemming er på valg og genopstiller)

b) Suppleant

8) Valg af

a) 1 revisor

b) 1 revisorsuppleant

9) Kontingentfastsættelse (Bestyrelsen foreslår uændret)

10) Orientering om valg af

a) Rytterrepræsentant og suppleant

b) Repræsentanter til distrikt Jylland/Fyns årsmøde

11) Eventuelt

Tilmeldte
4 /30
Tilmeldingsfrist
23.02.2020
Tidspunkt
25.02.2020 kl. 19.00 - 25.02.2020 kl. 21.00
Sted
MCC klublokale
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'