Trænere

MCC har et træner team, der sammen varetager den daglige træning. Derudover hjælper forældre og ældre erfarne ryttere med at få tingene til at fungere.
 
Se endvidere under Udvalg/Træningsudvalget 

Træner: 

Claus Fly  Mail: mailto:flyclaus@gmail.com tlf.: 20 75 22 68

Hjælper: 

Søren Kjærås  Mail: mailto:soren.kjaras@gmail.com tlf.: 26 16 28 56